ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

wEB DESIGN

Δείτε παρακάτω με τη τρόπο φτιάχνονται οι ιστοσελίδες και ποιό ειναι το ποσοστό επιτυχίας της κατασκευής ανάλογα με το προγραματισμό .

95%
Html5 γλώσσα προγραματισμού